PROJELERİMİZ

1-HALK ELİNDE ÜLKESEL HAYVAN ISLAHI PROJESİ

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Halk Elinde Ülkesel Hayvan Islahı Uygulama Esasları ile projenin iş ve işlemleri belirlenmektedir. İlgili Genel Müdürlük tarafından belirlen tür ve ırkta her bir alt projede 6.000 dişi ve 300 erkek olmak üzere toplam 6.300 adet damızlık materyal kullanılmaktadır. Tagem Araştırma Enstitütüleri ya da Üniversitelerden konusunda uzman kişileri Proje lideri olarak görevlendirir. Görevlendirilen Proje liderinin uygun gördüğü ve talep eden yetiştiricilere ait koyun/keçiler projeye dahil edilir. Veteriner Hekim veya Ziraat Mühendisi Proje Yürütme Kurulunun yapmış olduğu sınava katılıp Proje Teknik Elemanı olarak görev alır. Proje Teknik Elemanı Proje Liderinin belirlediği iş takvimine göre (koç/teke katımı, doğan kuzu/oğlakların takibi, damızlık hayvanların seçimi vb.) işlerini yürütür. Her yıl yayınlanan Tarımsal Desteklemeler Hakkında Kararname Kapsamında belirlenen şartlarda Proje dahilindeki hayvanlar için yetiştiricilere destekleme ödemesi yapılır.

İlimizde Yürütülen Halk Elinde Ülkesel Hayvan Islahı Projeleri:

-Ankara Keçisi Halk Elinde Ülkesel Hayvan Islahı Projesi